Consult met kinderen.

Kinderen en/of pubers, laten vaak via hun gedrag, lichaam of emoties ouders weten dat er ‘iets’ aan de hand is. Als ouder weet je vaak niet precies wat, en is het voor de ouders vaak niet duidelijk wat de oorzaak is. Het kan op emotioneel vlak, verwachtingen die niet haalbaar zijn, het uitkomen voor gevoelens of eender wat. Dat wat moeilijk bespreekbaar is voor het kind. Je kind is te jong of kan simpelweg niet benoemen waar het aan schort.

In die situatie kan een afstemming hulp bieden.

 

Het op afstand werken is hier een mogelijkheid zodat het kind hierbij  niet aanwezig hoeft te zijn. Omdat wij energetisch allemaal met elkaar zijn verbonden en iedereen omringd is met een energieveld (aura) bestaat de mogelijkheid om deze op afstand ook te lezen/ waar te nemen. Ik lees via de ouder (s) die aanwezig is op het consult, de energie van het kind.

 

Vaak is het een samenspel van omstandigheden omdat kinderen nog sterk verbonden zijn met de bron. En hierdoor hoog sensitief zijn, of kunnen zijn, waardoor zij veel signalen van buitenaf opnemen en hier geen plaats aan kunnen geven. Vaak door het inlezen van de energie komt er veel verduidelijking voor de ouders, waardoor men samen (ouder en kind) hier aan kan werken.

 

Hoe mooi is de tekening van een kind. Deze verteld boekdelen. Zolang zij mogen tekenen vanuit hun gevoel. Zonder dat wij, de volwassenen bepalen welke kleuren ze wel of niet mogen gebruiken.

Hoe mooi is het als het kind voor een consult haar tekening maakt uit vrije wil, vanuit zijn/ haar gevoel.

 

* Het is wel noodzakelijk dat beide ouders/ verzorgers toestemming geven voor de reading van het kind.